Home » Fallen angel เคหาสน์เทวทูต (สิบศพ, #4) by มายาโรส
Fallen angel เคหาสน์เทวทูต (สิบศพ, #4) มายาโรส

Fallen angel เคหาสน์เทวทูต (สิบศพ, #4)

มายาโรส

Published August 2013
ISBN :
Paperback
192 pages
Enter the sum

 About the Book 

หนึงสัญญาอธิษฐานแลกดวย ‘วิญญาณ’ หนึงจุมพิตแสนหวานแลกดวย ‘ความตาย’------------สิบศพเรืองราวของวิญญาณที ‘นอนตายตาไมหลับ’จะเกิดอะไรขึนเมือพวกเขา ‘ลุกขึนมา’เพือทีจะบอกวาตัวเองตายยังไง...และอะไรทีพวกเขาตองการ‘ทวงคืน’ศพที 4 Fallen Angel เคหาสนเทวทูต. . .Moreหนึ่งสัญญาอธิษฐานแลกด้วย ‘วิญญาณ’ หนึ่งจุมพิตแสนหวานแลกด้วย ‘ความตาย’------------สิบศพเรื่องราวของวิญญาณที่ ‘นอนตายตาไม่หลับ’จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพวกเขา ‘ลุกขึ้นมา’เพื่อที่จะบอกว่าตัวเองตายยังไง...และอะไรที่พวกเขาต้องการ‘ทวงคืน’ศพที่ 4 Fallen Angel เคหาสน์เทวทูต. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ตำนานปรัมปราเล่าว่าเทพบุตรลูซิเฟอร์หันหน้าเข้าสู่ความมืดเขาและเหล่าสาวกจึงถูกขับออกจากสรวงสวรรค์เล่ากันว่าหากขายดวงวิญญาณ มอบแด่เทวทูตปีกหักหญิงงามร้างรักจะได้ความลุ่มหลงมากอดก่ายนักโทษเดียวดายจะได้ยลแสงตะวันฉายคีตกรผู้แพ้พ่ายจะได้พรสวรรค์แห่งเสียงเพลง‘อินทุอร’นักไวโอลินสาวผู้โด่งดัง ได้รับการว่าจ้างจาก ‘เทวกร’เศรษฐีป่วยหนักขอให้เธอไปขับกล่อมบทเพลงที่บ้านเขาหนึ่งเดือนด้วยความมีน้ำใจของเขา เธอมุ่งหน้าสู่คฤหาสน์ลึกลับซ่อนเร้นที่นี่...เงามรณะจากอดีตส่งเสียงเพรียกขานต้อนรับบทเพลงที่วิญญาณเป็นผู้เขียน...บรรเลงขึ้นอีกครั้งและสตรีผู้หลับใหลในภาพถ่าย...กลับตื่นฟื้นคืน!